Úprava stránky Site.EditForm

(:input e_form :)(:e_guibuttons:)
(:input e_textarea :)
Souhrn: (:input e_changesummary :)
Autor: (:input e_author :) (:input e_minorcheckbox :) Toto je malá úprava
(:input e_savebutton :) (:input e_savedraftbutton :) (:input e_saveeditbutton :) (:input e_previewbutton :) (:input e_cancelbutton :)

Značkovací pravidla pro formátování textů - Tipy pro editaci
Odstavec: pro nový odstavec stikněte 2x klávesu Enter; Odsazení textu: ->
Seznamy: * pro odrážkový seznam, # pro číselný seznam, :termín:definice pro seznam definicí
Řez písma: ''kurzíva'', '''tučné''', '''''tučné kurzíva''''', @@psací stroj@@ (pevná šířka)
Odkazy: [[jiná stránka]], [[http://www.example.com]] nebo SpojenáSlovaZačínajícíVelkýmPísmenem
Odkazy s vlastním textem: [[http://www.example.com | můj text]] nebo [[můj text -> http://www.example.com]] zobrazí "můj text" jako odkaz
Témata: [[Téma/Stránka]] zobrazí odkaz Stránka [[Téma.Stránka]] zobrazí odkaz Téma.Stránka

Oddělovače: !, !!, !!! pro nadpisy, ---- pro vodorovnou oddělovací čáru
Změna velikosti: [+...+] zvětší, [-...-] zmenší

Vynechat formátování: [=...=]
Zalomení řádky: \\ nebo [[<<]]

Náhled stránky Site.EditForm

Stránka není uložena (:e_preview:)


Konec náhledu -- nezapomeňte změny uložit
Nahoru

Stránka naposled modifikovaná 18.09.2011, 01:04